Sou YouTube

 

Yon minit videyo vo 1.8 milyon mo. Sèvo nou trete yon enfòmasyon vizyèl 60 mil fwa pi rapidman pase si li ekri. 82% trafik sou entènèt la an 2020 se nan videyo li ye. Estatistik sa yo ak anpil lòt mete aksan sou enpòtans videyo pou fè pase yon mesaj epi, kòm moun gade Youtube plis pase televizyon - sitou an Ayiti kote pwoblèm kouran konplike bagay yo plis toujou  - enpòtans videyo sou Youtube pou pwojè Lekòl Lakay la rive fè enpak.

 

Tout videyo yo disponib sou chèn Youtube Ayiti Nou Vle A. Yo aksesib tou apati paj Leson yo.

Kite premye kòmantè a

Verifye imel ou souple pou w ka aktivite kont ou.