Mo etikèt / Tèm

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Vokabilè
Ane: 1 AF

Objektif leson an

Jodi a nou prale mete mo ki nan menm fanmi nan yon sèl panye. Tankou si n ap pale de zannimo ou ka panse ak chat, chen, elefan, tòti. Nan kategori rad ou ka mete vès, chanday, foula, bone.

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo
Yon fanmi se moun ki gen menm san k ap koule nan venn yo oswa yo gen menm non. Mo yo tou gen fanmi. 

Leson an

An nou pran egzanp mo koulè…nou konnen plizyè koulè tankou 

wouj ble nwa jòn 

Ou pran mo lakay kote nou ka jwenn

kabann, kizin, lakou, twalèt etc. 

Menm jan an mwen ka pran lekòl epi mwen jwenn

direktè, valiz, inifòm, klas, elèv etc. 


Lè nou pran gwoup mo sa yo ki ka nan menm fanmi nou pale de tèm oswa de mo jenerik ou ankò de mo etikèt

Twa mo sa yo tèm, jenerik oswa etikèt vle di menm bagay

Konsolidasyon

An nou reflechi ansanm.

Mo ki ka kouvri tout lòt yo oswa sèvi panye a nou ka ti se tèm nan, yo konnen rele li tou mo jenerik, mo etikèt

 

1- An nou pati… m ap pataje kèk tèm epi n ap chache mo nou ka mete ladan yo

Tèm

Mo nan tèm nan

matematik

 

Fanmi

 

Lapli

 

Manje

 

 

2- Bravo ti zanmi yo nou byen reflechi ansanm. 

Pandan w chita la kisa ou ta manje ? Yon ti pen ak fromaj, yon ti ze ak bannann, espageti ak salami ? Enben tout sa ka antre nan tèm manje a.

 

Verifikasyon

  1. M ap baw kèk mo eske ou ta ka jwenn yon tèm pou yo ?

Enfimyè, doktè, mekanisyen, machann, 

Men repons la : Si w te panse a metye ou jwenn repons la. Ou ka panse ak travay tou.

Si w panse ak metye enben ou jwenn bon repons lan.

Ou vle eseye ankò

Machann, bri, legim, viv, diri, mayi

Ou di mache ? oui se sa.

Mache

 

  1. Bravo timoun yo nou te byen travay ak mwen jodi a. Kontinye mete etikèt sou tout non nou jwenn tankou nou ta vle foure tout mo nan panye li dwe ye. Male na wè ankò.


Ou ka eseye ankò?

Gen yon kote ou ka jwenn.

Machann, bouwèt, kamyon, bwi, mounMache

Bravo timoun yo nou byen travay jodi a. Kontinye mete etikèt sou tout mo ou ka foure nan yon panye ansanm. Male nou va wè ankò!


Telechaje leson an : 1AF - Kreyòl - Vokabilè - Mo etikèt 

Telechaje vèsyon odyo: 1AF - Kreyòl - Vokabilè - Mo etikèt


Kite premye kòmantè a

Verifye imel ou souple pou w ka aktivite kont ou.