Kesyon - Repons

Ki konsèy pou timoun ki pa vle travay, depi liv la parèt se gwo kriye 🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤔🤔

Ki konsèy pou timoun ki pa vle travay malgre kominikasyon li pa vle travay li di pa gen lekòl depi liv la parèt se gwo kriye🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤔🤔

A: