Kare revizyon kare sou kadriyaj epi pliyaj

Kategori: Nimerasi

Matyè: Matematik

Tèm: Revizyon Kare ak Rektang

Ane: 3 AF


    • Savoir identifier un carré d’un rectangle
    • Tracé d’un carré sur quadrillage
    • Fabrication d’un carré par pliage

 

Objektif leson an

Nou prale  aprann trase yon kare san rège pi tou fè yon kare ak yon papye san nou pa bezwen anyen sòf papye ak men nou

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje