Nimerasyon 100 a 999

Kategori:Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: Konte soti 100 rive 999
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Jodi a nou prale aprann kòman pou nou linonm sa yo epi ekri yo tou

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Si w alèz soti 0 rive 99. Leson jodi a ap senp pase se menm prensip la. Yon ti rapèl. Nan kaye w ou ka fè yon ti tablo  Sou yon liy kouche ekri ak bon distans nan mitan yo, chif 0 rive 9, 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Jeyometri

Kategori: Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: Jeyometri
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Nou prale gade kisa ki nan anviwonman nou ki se yon kare oswa yon rektang. 

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Gen anpil fòm nan lanati a, won, triyang, kare e latriye

 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje