Mo etikèt

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Vokabilè
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Jodi a nou prale mete mo ki nan menm fanmi nan yon sèl panye. Tankou si n ap pale de zannimo ou ka panse ak chat, chen, elefan, tòti. Nan kategori rad ou ka mete vès, chanday, foula, bone.

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Yon fanmi se moun ki gen menm san k ap koule nan venn yo oswa yo gen menm non. Mo yo tou gen fanmi. 

 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Òtograf

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Vokabilè
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Ekri san fot : mo, fraz, teks

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Lang kreyol la fasil pou ekri paske se sa ou tande ou ekri. Depi w konnen son lèt yo ou pap gen pwoblèm. 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Wotè lèt yo

 

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Ekriti
Ane: 2 AF

Objektif leson an

 

Jodi a nou prale sonje wotè lèt yo konsa lè n ap fè kopi yon tèks n ap respekte tout prensip ekriti yo. Men anvan m ap fè nou sonje kòman pou nou chita

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Enoncées simples

Kategori: Literasi
Matyè: Français
Tèm: Enoncés Simples
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Jodi a nou prale esplike sa nou ap fè, sa yon lòt moun  w ap pale ak li moun ap fè, ak sa yon lòt moun w ap gade de lwen ap fè.

 

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Pwonon singulier yo, se je, tu, il, elle !

 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje