Nimerasyon 1 a 69

Kategori:Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: Konte soti 0 rive 69
Ane: 1 AF

Objektif leson an
Jodi a nou ap aprann konte, li epi ekri chif ak nonm soti 1 rive 69

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje