Apwopo

Lakòz pandemi COVID-19 la, Leta ayisyen fèmen tout lekòl epi tout timoun oblije rete lakay yo pou paran travay ak yo. Malerezman, majorite paran yo pa gen nosyon akademik ki nesesè pou travay ak timoun yo sou baz konpetans minimal Ministè Edikasyon an pibliye yo. Lekòl Lakay se yon inisyativ pou pèmèt timoun aprann nosyon fondamantal sa yo nan matematik, kreyòl ak franse, nan lang manman yo.

Se asosyasyon Ayiti Nou Vle A, an patenarya avèk Métis, Fondasyon Déclic ak T2TS ki lanse pwojè sa.

Responsab pedagojik pwojè a se, Irvika François, lidopedagòg, ki soti nan Gwoup Tematik Edikasyon asosyasyon an. Nou ka kontakte l nan [email protected].Se li ki prezante emisyon sou Youtube yo.

ANVA Medya ki nan Selil Kominikasyon asire aspè teknik yo: sit entènèt, videyo, odyo, elt. Nou ka kontakte yo nan [email protected].